Sala Doświadczania Świata

O sali

Starszy Instruktor: Elżbieta Cieślińska

nr tel. 75 77 32 522

e-mail: elzbieta.cieslinska@bokbogatynia.pl


Starszy Instruktor ds. programowych i integracji:
Magdalena Tomaszewska

nr tel. 75 77 32 522.

e-mail: magdalena.tomaszewska@bokbogatynia.pl

 zajęcia OTWARTE w Sali Doświadczania Świata (dla wszystkich chętnych)

  • udział w zajęciach to koszt 10 zł od osoby za zrealizowane zajęcia (dla osób z orzeczeniem zajęcia są nieodpłatne)
  • zajęcia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem.Sala Doświadczania Świata jest miejscem zabawy, relaksu, inspiracji, terapii polegającej na dostarczaniu wrażeń zmysłowych, których źródło stanowią odpowiednio dobrane bodźce płynące z urządzeń takich jak kolumny wodne, kula lustrzana, zestaw światłowodowy, kurtyna-wodospad światłowodów, ale też dyfuzor zapachów i olejki zapachowe… Poza wspomnianymi bodźcami terapia ta oparta jest na szeregu oddziaływań pedagogicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników spotkań, dlatego też nieoceniona jest rola pedagogów specjalnych posiadających komplementarną wiedzę pozwalającą na właściwy dobór programu stymulacji oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery.
Stymulacji w Sali Doświadczania Świata poddawane są osoby, które mają trudności z odbiorem oraz interpretacją bodźców pochodzących z otoczenia, ale też te, które potrzebują wyciszenia, relaksu - stabilizacji w sferze emocji.
Zamysł utworzenia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury Sali Doświadczania Świata powstał sześć lat temu, kiedy to pedagodzy prowadzący zajęcia w pracowni integracyjnej podczas praktyk studenckich w Warszawie poznali polisensoryczną metodę wspomagania rozwoju dzieci ze złożonymi niepełnosprawnościami, autyzmem, ale też zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, zaburzeniami zachowania.

Image

Lata starań o utworzenie takiego miejsca dla uczestników naszych zajęć, nie przyniosły wymiernego efektu. Na przeszkodzie stawały problemy natury finansowej, lokalowej i formalnej.
Podejmowaliśmy próby zaangażowania różnych środowisk w tworzenie tego miejsca. Planując pozyskanie środków od sponsorów przygotowywaliśmy wstępną listę urządzeń, które miałyby stanowić wyposażenie przyszłej sali i to właśnie wtedy natknęliśmy się na ofertę konkursową BP PARTNER, gdzie pan Piotr Salwin zapraszał zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie.
Przy wsparciu Pani Dyrektor złożyliśmy przygotowany materiał konkursowy w postaci albumów zawierających historię pracowni integracyjnej, przedstawiliśmy w nich uczestników zajęć, naszych partnerów, ale też grupy, z którymi współpracujemy oraz zdjęcia ze spotkań, imprez i zajęć.

Relacja ta była historią ludzi, ludzi, którzy znaleźli swoje miejsce, mają poczucie przynależności społecznej, akceptacji, których aktywizacja społeczna, twórcza, ale też terapia są naszymi priorytetami. W relacji tej nie pominęliśmy nieocenionej roli rodziców, którzy od lat wspierali nas przy realizacji wszystkich przedsięwzięć i tak cierpliwie czekali na ziszczenie marzenia o Sali Doświadczania Świata.
2 stycznia 2008 roku Pani Dyrektor Marta Cholewińska sprawiła nam noworoczny prezent – poinformowała nas o wygranej. Był to wspaniały dzień! Pokazał jak lata integracji prowadzonej w naszej placówce przyczyniły się do jednomyślności w tak ważnej kwestii, jaką jest stwarzanie szans rozwoju i niekłamanego szacunku dla drugiego człowieka, a w ślad za tym radości z tego, co go buduje - niekłamanej radości z wygranej wszystkich pracowników, rodziców, dzieci, młodzieży, ale też osób z nami współpracujących!
Utworzenie Sali Doświadczania Świata wiąże się z zapewnieniem odpowiednio przygotowanego pomieszczenia i tu mogliśmy liczyć na ogromną życzliwość i zrozumienie ze strony Pana Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza, który zapewnił środki na adaptację pomieszczenia.
Naszym zamysłem było uczynienie tej sali integralną częścią pracowni „Bez Barier”, co nie oznacza, że jej użytkownikami będą jedynie osoby z niej korzystające.
Sala Doświadczania Świata Bogatyńskiego Ośrodka Kultury jest propozycją dla wszystkich potrzebujących osób.