Pracownia integracyjna

O pracowni

Tworzymy dogodne warunki do realizacji szeroko pojętej integracji:
- międzypokoleniowej,
- zwiększającej szanse rozwoju,
- sprzyjającej przyswajaniu nowych umiejętności funkcjonalnych,
- umożliwiającej uczestnikom samorealizację w różnych dziedzinach życia,
- otwierającej na problemy osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem kształtowania u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych właściwych postaw społecznych,
- realizującej ideę „równych szans”,
- znoszącej bariery i wdrażającej nowe rozwiązania podnoszące „jakość życia” osób z niepełnosprawnością uczestniczących w życiu kulturalnym i artystycznym,
- znoszącej stygmatyzację,
- przełamującej stereotypy oraz negatywne nastawienia wobec osób z niepełnosprawnością,
- realizującej zasadę wielokulturowości,
- sprzyjającej realizacji współpracy transgranicznej.

W Pracowni Integracyjnej „Bez barier” realizowane są zajęcia z:
- dziećmi z grup przedszkolnych,
- uczniami szkół podstawowych,
- młodzieżą, dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością w różnym stopniu i zakresie nie realizujących obowiązku szkolnego,
- z uczestnikami Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Opolnie Zdroju
- rodzicami,
- mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju,
- grupami międzynarodowymi w ramach współpracy przygranicznej.

Współpracujemy z:
- pedagogami,
- terapeutami,
- nauczycielami,
- studentami,
- pracowniami Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
- Biblioteką Publiczną w Bogatyni,
- Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni,
- Domem Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju,
- Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Opolnie Zdroju,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni,
- Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło w Bogatyni,
- szkołami,
- przedszkolami,
- Kołem TPD Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- organizacjami społecznymi,
- Każdym, kto wyraża chęć wspólnego działania

Grupa integracyjna bierze udział w:
- realizacji projektów transgranicznych i krajowych,
- przedsięwzięciach artystycznych innych pracowni w charakterze odbiorców,
- życiu kulturalnym naszego miasta,
- spotkaniach integracyjnych,
- zajęciach podnoszących kompetencje uczestników w wymiarze społecznym, artystycznym,
- uroczystościach,
- akcjach charytatywnych.

Drobny gest – krok do przodu!

Image

Starszy Instruktor: Elżbieta Cieślińska

nr tel. 75 77 32 522

e-mail: elzbieta.cieslinska@bokbogatynia.pl


Starszy Instruktor ds. programowych i integracji:
Magdalena Tomaszewska

nr tel. 75 77 32 522.

e-mail: magdalena.tomaszewska@bokbogatynia.pl

Zajęcia integracyjne GRUPOWE w Sali Doświadczania Świata (przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych)

poniedziałek, wtorek, środa, godz. 10.00 - 12.00

  • udział w zajęciach to koszt 4 zł od jednego uczestnika.
  • zajęcia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem.

Grupa dzielona jest na dwa zespoły, jeden pracuje w pracowni ceramicznej, drugi w pracowni integracyjnej. Po 45 minutach następuje zamiana grup. Suszenie i wypał trwa ok. 3 tygodni po tym czasie można odebrać prace.

Zajęcia GRUPY INTEGRACYJNEJ "Bez Barier"

  • wtorek, czwartek, godz. 14.00 - 17.00 

Zajęcia OTWARTE

  • wtorek, czwartek, godz. 17.00 - 19.00

Zajęcia OTWARTE (grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni)

  • czwartek, godz. 11.00 - 13.30

Wiodące metody i techniki pracy pedagogicznej stosowane w naszej pracowni:
- pedagogika zabawy,
- drama,
- kinezjologia edukacyjna,
- edukacja przez ruch,
- technika malowania dziesięcioma palcami,
- metoda Affolter,
- elementy arteterapii,
- techniki plastyczne,
- trening umiejętności społecznych,
- pedagogika cyrku,
- metody niedyrektywne,
- program Knill’a,
- stymulacja sensoryczna,
- edukacja przez sztukę,
- trening twórczego myślenia,
- program percepcji wzrokowej M. Frostig,
- rehabilitacja przez twórczość i udział w kulturze,
- teatr rąk,
- alternatywne formy artystyczne,
- techniki pedagogiczno-terapeutyczno-artystyczne.